DIECEZJALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE
IM. ŚW. CECYLII
w Kielcach

HISTORIA POWSTANIA STUDIUM ORGANISTOWSKIEGO

      W 1921 roku Bp Augustyn Łosiński, dostrzegając problem braku wykwalifikowanych organistów w diecezji, powołał do istnienia Diecezjalną Komisję d/s Organistowskich. Celem tej komisji było powołanie Szkoły Organistowskiej. 2 października 1922 roku została otwarta Biskupia Szkoła Organistowska, a jej dyrektorem został mianowany dekretem Biskupa Łosińskiego ks. Teofil Jarzębski, absolwent Papieskiej Wyższej Szkoły Muzycznej w Rzymie, magister śpiewu gregoriańskiego i kompozycji kościelnej. 
       Szkoła mieściła się w budynku wikariatu katedralnego na ulicy Wesołej. Podczas 5-letniego cyklu kształcenia prowadzono zajęcia z teorii muzyki, ćwiczenia praktyczne oraz nauczano przedmiotów ogólnokształcących. Oprócz księdza dyrektora w szkole pracowali: ks Andrzej Nodzyński - licencjat Papieskiej Wyższej Szkoły Muzycznej w Rzymie oraz absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej w Ratyzbonie, organista katedralny Józef Rosiński, oraz ks Antoni Sobczyński, absolwent Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, doktor filozofii. W ciągu kilkunastu lat szkoła wykształciła 50 absolwentów. Jej rozwój przerwał wybuch drugiej wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych komunistyczne władze nie zezwalały na wznowienie działalności szkoły organistowskiej ze względu na jej katolicki profil nauczania.
       Na profesjonalną instytucję kształcącą organistów na potrzeby diecezji kieleckiej czekano aż do 1989 roku, kiedy to 22 listopada (liturgiczne wspomnienie Św. Cecylii - patronki śpiewu i muzyki kościelnej) ówczesny Ordynariusz Bp Stanisław Szymecki wydał dekret erygujący Ośrodek Kształcenia Organistów. Niedługo potem zmieniono nazwę na Diecezjalny Ośrodek Kształcenia Organistów, a wkrótce przemianowano instytucję na Diecezjalne Studium Organistowskie im. Św. Cecylii w Kielcach. Pod tą nazwą szkoła funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 
      Siedzibą szkoły stał się gmach przy placu Jana Pawła II w bliskości kieleckiej Bazyliki Katedralnej, który dzieliła z wydawnictwem Jedność. W 1999 roku historia zatoczyła koło, gdyż studenci i wykładowcy przenieśli się na ul. Wesołą do Domu Parafialnego, w którym mieści się również wikariat oraz Kaplica Akademicka.
     Dyrektorem szkoły Bp Szymecki mianował ks. Zbigniewa Rogalę, magistra muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, profesora śpiewu w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach oraz dyrygenta chóru kleryckiego tejże uczelni. Ks Rogala tworzył szkołę od podstaw, troszczył się o zakup instrumentów, zbiory biblioteki muzycznej. Prowadził zajęcia z fortepianu, organów, chorału gregoriańskiego. liturgiki, prawodawstwa muzyki liturgicznej, chóru.  Funkcję dyrektora pełnił nieprzerwanie ponad 20 lat aż do zakończenia roku akademickiego 2011/2012, kiedy to Bp Ordynariusz Kazimierz Ryczan odwołał Go z tej funcji ze względu na osiągnięcie przez Czcigodnego Księdza Prałata Zbigniewa Rogalę wieku emerytalnego.
        Przez ten czas szkoła wykształciła kilkudziesięciu absolwentów, którzy pełnią funkcje organistów w diecezji, poza jej granicami a także kontynuowali nauke na prestiżowych uczelniach muzycznych w kraju i za granicą. 
       Oprócz księdza dyrektora Rogali zajęcia dydaktyczne prowadzili m. in.: ś.p. mgr Jerzy Rosiński - wieloletni organista Bazyliki Katedralnej (prowadził klasę organów oraz zajęcia z harmonii), mgr Zbigniew Goncerzewicz, II Dyrygent Filharmonii Świętokrzyskiej (dyrygentura chóralna), mgr Katarzyna Szostak (zasady muzyki, kształcenie słuchu, fortepian), mgr Dorota Witkowska (fortepian). Z księdzem Rogalą współpracowali również nauczyciele, którzy wykładaja w naszej szkole w dalszym ciągu: mgr Małgorzata Meuś, p. Tomasz Liszka, mgr Henryk Zacharski, mgr inż. Karol Wieczorek, mgr Mariusz Bednarz.
      Od początku roku akademickiego 2012/2013 zgodnie z dekretem Ks Bpa Kazimierza Ryczana funkcję dyrektora Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kielcach pełni Ks mgr Michał Olejarczyk, a funkcję Zastępcy Dyrektora d/s dydaktycznych pełni mgr Mariusz Bednarz.