DIECEZJALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE
IM. ŚW. CECYLII
w Kielcach

Wykładowcy Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kielcach

DYREKCJA:


Ks. mgr Michał Olejarczyk - dyrektor

      Urodził się 17 lutego 1978 roku. Pochodzi z Buska - Zdroju. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach z tytułem magistra teologii, następnie studia specjalistyczne z zakresu muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, obecnie doktorant Instytutu Muzykologii KUL. Absolwent Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach; prowadzi również zajęcia z muzyki kościelnej oraz chór klerycki. Przewodniczący Diecezjalnej Komisji Muzycznej oraz Diecezjalnej Komisji Organistowskiej. 
   Od roku szkolnego 2012/2013 dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kielcach. Prowadzi zajęcia z  fortepianu, organów, prawodawstwa muzyki liturgicznej, form muzycznych, form chorału gregoriańskiego, liturgiki, zespół chorałowy oraz chór.


Ks. mgr lic. Przemysław Moćko - zastępca dyrektora

        Urodził się w 1982 roku w Kielcach. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach - magister teologii. Obecnie doktorant Katedry Instrumentologii Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwerystetu Lubelskiego.       Jego badania koncentrują się głownie wokół budownictwa organowego diecezji kieleckiej a także wokół literatury organowej epoki przedbachowskiej.
Członek Diecezjalnej Komisji Muzycznej oraz Diecezjalnej Komisji Organistowskiej. Od roku szkolnego 2012/2013 wykładowca w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kielcach. Prowadzi zajęcia z historii muzyki, zasad muzyki, zasad chorału gregoriańskiego oraz fortepianu i organów.
         Dekretem Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Ryczana mianowany od roku szkolnego 2014/2015 wicedyrektorem Diecezjalnego Studium Organistowskiego.     

mgr Małgorzata Meuś


       Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie (mgr edukacji muzycznej), Wszechnicę Świętokrzyską - Wydział Humanistyczno - Pedagogiczny (licencjat z filologii angielskiej) oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego) z zakresu plastyki. 
      W 2010 roku brała udział w szkoleniu metodycznym w Finlandii na Uniwersytecie Helsińskim.
      Współpracowała jako akompaniator z absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie - Mirosławem Starzem, tenorem.
      Jej uczniowie brali udział w licznych konkursach instrumentalnch, w których zajmowali czołowe miejsca oraz otrzymywali wyróżnienia, m. in.:w Konkursie Pianistycznym im. J. Garści, II Wojewódzkim Konkursie Pianistycznym im. L. van Beethovena, Wojewódzkim Konkursie Kameralistyki Fortepianowej oraz "Pasje i Talenty" organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury.
      Nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Niestachowie.
      Od października 2000 roku nauczyciel w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kielcach, gdzie prowadzi zajęcia z fortepianu.
      Jej pasje to muzyka klasyczna, malarstwo i grafika, film i moda.


mgr Mariusz Bednarz

Urodził się 1 kwietnia 1979 roku w Kielcach. Absolwent Instytutu Edukacji Muzycznej Akademii Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego) oraz Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kielcach w klasie organów ks. mgr Zbigniewa Rogali i harmonii mgr Jerzego Rosińskiego.
W latach 2003 - 2010 oraz od 2012 roku wykładowca Diecezjalnego Studium Organistowskiego. W roku akademickim 2007/2008 wykładowca w Instytucie Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Organista w parafiach: Św. Wawrzyńca w Górnie (1994-1998), Matki Bożej Częstochowskiej w Wiśniówce (1998 - 2002), Matki Bożej Królowej w Łukowej (2002 - 2009).
Od 1 lutego 2009 roku organista Bazyliki Katedralnej p/w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, a także dyrygent Chóru Katedralnego im. Św. Cecylii.
W latach 1994 - 2002 członek Chóru Filharmonii Świętokrzyskiej, z którym koncertował w kraju i za granicą.
Od 1999 do 2009 roku chórzysta, solista, korepetytor oraz członek zarządu Chóru Kameralnego "Fermata", kierowanego przez dr Ewę Robak. Z chórem tym koncertował w kraju oraz poza jego granicami (dwukrotnie w USA) oraz brał udział w konkursach i festiwalach, odnosząc liczne sukcesy.
W latach 2006 - 2008 pobierał lekcje śpiewu u światowej sławy tenora wagnerowskiego Mariana Porębskiego. Od 2008 roku uczeń ks. dr hab. Pawła Sobierajskiego, tenora, wykładowcy m. in. Akademii Muzycznej w Katowicach. W kwietniu 2009 debiutował w repertuarze oratoryjnym realizując partię barytonową w "Reqiuem" Gabriela Faure wraz z orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej i chórem Instytutu Edukacji Muzycznej UJK pod dyrekcją Jacka Rogali.
Członek Diecezjalnej Komisji Muzycznej oraz Diecezjalnej Komisji Organistowskiej. W Studium Organistowskim w latach 2012-2014 pełnił funkcję zastępcy dyrektora d/s dydaktycznych. Obecnie prowadzi zajęcia z fortepianu, organów, emisji głosu i dyrygentury chóralnej.


dr Damian Konicki

       Urodził się w 1978 roku w Kolbuszowej. Ukończył muzykologie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia doktoranckie odbył w latach 2003 - 2007. Na podstawie pracy "Organy i organiści powiatu mieleckiego" uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii - muzykologii.
             W 2010 roku ukończył studia drugiego stopnia w Akademi Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie studiował organy w klasie prof. Piotra Grajtera oraz dr hab. prof. AM Radosława Marca.
           W latach 2005 - 2010 pracował jako nauczyciel akademicki (od 2008 roku jako adiunkt) w Instytucie Edukacji Muzycznej Akademii Świętokrzykiej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowksiego).
            Obecnie jest zatrudniony jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych oraz prowadzi klasę organów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach. Pracuje jako organista w parafii p/w Św. Karola Boromeusza w Kielcach (klasztor na Karczówce).
            Od roku szkolnego 2012/2013 wykładowca w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kielcach, gdzie prowadzi zajęcia z harmonii z elementami kontrapunktu, organoznawstwa, literatury organowej, fortepianu i organów. 
             Członek Diecezjalnej Komisji Organistowskiej.p. Tomasz Liszka


     Urodzony w 1963 roku. Początkowo kształcił się u mgr Jerzego Rosińskiego, wieloletniego wybitnego organisty Bazyliki Katedralnej w Kielcach. Pobierał u Niego lekcje z organów, harmonii i dyrygentury chóralnej. Kontynuował naukę w Szkole Muzycznej II stopnia, gdzie ukończył klasę fortepianu, a później także w Diecezjalnym Studium Organistowskim w klasie organów ks. mgr Zbigniewa Rogali.
         W roku 1991 podjął pracę jako organista Kolegiaty w Wiślicy, a od 1992 roku do dnia dzisiejszego pracuje w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kielcach prowadząc zajęcia z fortepianu.
          Od 1997 roku pracuje jako organista w parafii św. Jacka w Leszczynach, gdzie realizuje również swoją największą życiową pasję, jaką jest prowadzenie czterogłosowego chóru mieszanego. Pod Jego dyrekcją chór brał udział w wielu wojewódzkich przeglądach pieśni Maryjnych, Pasyjnych czy kolęd, na których często był nagradzany czy wyróżniany. Chór ten brał również czynny udział w liturgii śpiewając w znanych sanktuariach, m.in. w Licheniu, Kalwarii Pacławskiej, Kalwarii Zebrzydowskiej, Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, Piekarach Śląskich czy na Świętym Krzyżu. W 2013 roku chór śpiewał w Wilnie u stóp Matki Bożej Ostrobramskiej a także w Sanktuarium Matki Bożej w Trokach pod Wilnem. Obecnie chór przygotowuje się do wyjazdu do Wiednia, gdzie w dniach 1 - 3 maja będzie brał czynny udział w obchodach święta 3 maja w katedrze wiedeńskiej oraz na wzgórzu Kahlenberg.mgr inż. Karol Wieczorek 


       Pochodzi z Buska - Zdroju. Jest absolwentem Diecezjalnego Studium Organistowskiego w klasie organów ks. Zbigniewa Rogali i harmonii pod kierunkiem Jerzego Rosińskiego.
           Jako organista pracował w latach 2005 - 2007 w kościele seminaryjnym Świętej Trójcy oraz w latach 2007 - 2009 w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach. Obecnie pracuje w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Morawicy.
            W Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kielcach prowadzi zajęcia z organów, fortepianu, akompaniamentu liturgicznego, kształcenia słuchu. Kiedyś prowadził również zajęcia z harmonii.       Urodził się 24 kwietnia 1984 roku w Jaśle. Studiował pod kierunkiem Andrzeja Chorosińskiego w Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie, Jona Laukvika w Hochschule  für Music w Stuttgarcie oraz Guntera Rosta w Universität für Music w Grazu.
          W roku 2012 uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
           Otrzymał nagrody na międzynarodowych festiwalach organowych w Poznaniu (2005), Gdańsku (2006), Zurychu (2011), Miami (2012)
          Stypendysta Keimyung Research Foundation uniwersytetu w Seulu w 2007 roku.
            Brał udział w sesjach i kursach mistrzowskich z zakresu gry organowej, prowadzonych przez Ludgera Lohmanna, Bernharda Haasa, Gerharda Weinbergera, Wolfganga Zerera, Martina Sandera, Christopha Krummahera.
             Jest autorem transkrypcji na organy utworów fortepianowych oraz orkiestrowych J.S.Bacha, F. Liszta, S. Prokofieva, S. Rachmaninowa oraz I. Strawińskiego. jego autorska transkrypcja organowa "Funérailles" F. Liszta została  wydana w wydawnictwie Polihymnia, Lublin 2010.
             Do osiągnięć artysty należy również zaliczyć prawykonanie podczas koncertu Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich, który odbył się w ramach festiwalu "Warszawska Jesień" (2008) czterech utworów na organy solo: "Witraży" B. Kaszuby, "Trans For My Emptiness" K. Pasternak, "Proxima Centauri" M Ryczka i "Odkształcenia" J. Sotomskiego, które zostały utrwalone na płycie live z tegoż koncertu wydanej przez firmę fonograficzną Musicon.
              Paweł Wróbel posiada w swoim repertuarze komplet dzieł organowych J. Brahmsa, C. Francka, R. Schumanna oraz wszystkie sonaty organowe A.G. Rittera.
           Jest wykładowcą na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także w Zespole Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach. Od roku szkolnego 2013/2014 prowadzi również zajęcia z  organów w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kielcach.

mgr Henryk Zacharski


           Absolwent Salezjańskiej Średniej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu. Studia ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi w klasie organów prof. Jana Kucharskiego. 
           Podczas studiów brał udział w Studenckich Festiwalach Muzyki Organowej organizowanych przez Wyzsze Szkoły Muzyczne w Warszawie i Łodzi. Uczestniczył w Konkursie Praskiej Wiosny, w którym wyróżnił się wykonaniem chorałów J. S. Bacha (o tym występie napisano artykuł w "Ruchu Muzycznym").
           Koncertował w wielu ośrodkach  w kraju (m. in. w Koszalinie, Leżajsku, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Zakopanem) oraz za granicą (w Czechach i na Ukrainie). Nagrywał dla Polskiego Radia.
           Jako organista pracował w parafii Niepokalanego Serca NMP w Kielcach, a od roku 1975 do chwili obecnej pracuje w parafii Kszyża Świętego xx. Salezjanów w Kielcach.
          Od roku 1990 jest wykładowcą w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kielcach. Na początku prowadził zajęcia z fortepianu, organów, kształcenia słuchu, solfeża, zasad muzyki. Obecnie prowadzi zajęcia z organów.
          Członek Diecezjalnej Komisji Muzycznej oraz Diecezjalnej Komisji Organistowskiej.